ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Η Επαγγελματική Φροντίδα Ηλικιωμένων συνδυάζει ανθρωπιστικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αξίες που είναι απαραίτητες για την παροχή φροντίδας στους ηλικιωμένους.  Η ζήτηση καταρτισμένων φροντιστών για παροχή φροντίδας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και σε σπίτια ιδιωτών αυξάνεται εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού αλλά και της αυξανόμενης τάσης για υποκατάσταση της παραδοσιακής φροντίδας που παρεχόταν στο σπίτι από επαγγελματίες υγείας.

Το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοκατάρτισης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ παρέχει τη δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας μέσα από ανάγνωση κειμένων στην οθόνη, παρακολούθηση βίντεο με εργονομικές διεργασίες, ακρόαση της φωνή του αφηγητή/εκπαιδευτή και ανάληψη ασκήσεων αυτό - αξιολόγησης.  Έτσι λαμβάνει νέες γνώσεις και εξοικειώνεται με τις σωστές πρακτικές που παρακολουθεί.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1. Επαγγελματική Συνείδηση, 2. Βασική Παθολογία της Γήρανσης, 3. Φροντίδα του Περιβάλλοντος Χώρου, 4. Βασική Φροντίδα Σώματος,5. Υγιεινή και Αισθητική, 6. Νοσηλευτική στη Φροντίδα Ηλικιωμένων,7. Χειρισμός Ακράτειας, 8. Πρώτες Βοήθειες,9. Φυσικοθεραπεία, 10. Δραστηριότητα και Ψυχαγωγία, 11. Ορθοπεδικά είδη, βοηθήματα και υλικά.

Το σύστημα κατάρτισης περιλαμβάνει και τα βοηθήματα πιστοποίησης: Α. Εγχειρίδιο Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων, Β. Βιβλιάριο Μαθητευομένου, Γ. Δοκιμασία Πιστοποίησης

  Skip available courses

  Available courses

  Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει όσον αφορά τη θέση, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων μέσα στην κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την αποδοχή του έργου του φροντιστή ηλικιωμένων ως σημαντικού παράγοντα στην ανάπτυξη και προαγωγή των απαραίτητων κοινωνικών και ανθρωπιστικών δομών. Το κεφάλαιο παρέχει γνώσεις στα θέματα: 1) Ηλικιωμένοι και κοινωνία, 2) Η στάση μας απέναντι στους ηλικιωμένους, 3) Η κοινωνική κατάσταση των ηλικιωμένων, 4) Θέματα εμπιστευτικότητας, 5) Σεβασμός στην ιδιωτική ζωή, 6) Ενεργητική ακρόαση, 7) Επαφή και προσέγγιση, 8) Διαχείριση συγκρούσεων, 9) Αντιμετώπιση της μοναξιάς, 10) Αντιμετώπιση του θανάτου, 11) Συνθήκες περιβάλλοντος χώρου, 12) Διαχείριση ειδών πρώτης ανάγκης, 13) Διαχείριση οικονομικών θεμάτων και 14) Τεκμηρίωση του έργου της φροντίδας.

  Ο φροντιστής οφείλει να γνωρίζει τις βασικές παθολογικές καταστάσεις της υγείας που παρουσιάζονται συχνά στη Τρίτη και Τέταρτη ηλικία. Ο φροντιστής θα πρέπει να είναι ικανός να λαμβάνει τα σήματα κινδύνου για την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου, να μεταδίδει ακριβείς πληροφορίες, να κατανοεί τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ιατρό και να προσφέρει παρηγορητική αρωγή όπου χρειάζεται. Παρόλο που η εκπαίδευση του φροντιστή ηλικιωμένων δεν είναι αναλόγου επιπέδου με αυτήν των φοιτητών ιατρικής ή νοσηλευτικής, ο φροντιστής οφείλει να γνωρίζει ορισμένες βασικές γνώσεις. Τα θέματα που αναλύονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι: 1) Η γήρανση ως βιολογικό φαινόμενο, 2) Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, 3) Εγκεφαλικό επεισόδιο, 4) Νόσος Alzheimer, 5) Νόσος Parkinson, 6) Πνευμονία, 7) Βαθιά φλεβική θρόμβωση, 8) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 9) Αρτηριακή υπέρταση, 10) Έμφραγμα του μυοκαρδίου, 11) Οστεοπόρωση, 12) Αρθρίτιδα, 13) Διαταραχές όρασης, 14) Διαταραχές ακοής, 15) Κατακράτηση ούρων, 16) Ακράτεια ούρων, 17) Δυσκοιλιότητα, 18) Ακράτεια κοπράνων, 19) Πληγές και ερεθισμοί δέρματος, 20) Κατακλίσεις.

  Η φροντίδα του περιβάλλοντος χώρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική επιτυχία της προσπάθειας του επαγγέλματος της φροντίδας ηλικιωμένων. Η διατήρηση του περιβάλλοντος σε τάξη είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση των συνολικών υγιεινών και ψυχολογικών συνθηκών για τους ηλικιωμένους δεδομένης της περιορισμένης δυνατότητάς τους να αλλάζουν συνθήκες διαβίωσης και να παρεμβαίνουν ενεργά στην οργάνωση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους. Η διατήρηση ενός καθαρού και τακτοποιημένου περιβάλλοντος είναι κύρια αρετή και κύριο μέλημα του φροντιστή ηλικιωμένων προκειμένου να επιτύχει σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του καθημερινού του ρόλου. Οι σχετικές διαδικασίες ισχύουν για όλους τους ηλικιωμένους αυτοεξυπηρετούμενους και μη και των δύο φύλων. Τα γνωστικά θέματα είναι: Στρώσιμο Κρεβατιού, για μη Αυτοεξυπηρετούμενο Ηλικιωμένο, Καθαρισμός Εργαλείων και Εξοπλισμού, Καθαρισμός Παραθύρων, Καθαρισμός Δαπέδων, Καθαρισμός Κεραμικών Επιφανειών, Καθαρισμός Χαλιών, Καθαρισμός Τουαλέτας, Καθαρισμός Υποδημάτων, Μάζεμα και Πλύσιμο Ρούχων, Σιδέρωμα και Τακτοποίηση Ρούχων.

  Ανάλογα με την κατάσταση του ηλικιωμένου, η φροντίδα του σώματος μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας. Ο μη αυτοεξυπηρετούμενος ηλικιωμένος μπορεί να εξαρτάται απόλυτα από τον φροντιστή στην βασική φροντίδα σώματος. Ο φροντιστής πρέπει να ενθαρρύνει τον ηλικιωμένο να αξιοποιεί τις δικές του δυνάμεις, όταν φροντίζει τις βασικές σωματικές του ανάγκες. Τα θέματα που περιλαμβάνονται είναι:  Βοήθεια στο Ντύσιμο, Ντύσιμο του μη αυτοεξυπηρετούμενου Ηλικιωμένου,Τοποθέτηση στο Κρεβάτι, Τοποθέτηση στην Καρέκλα, Τεχνικές Ανέλκυσης και Μεταφοράς, Βοήθεια στη Λήψη Τροφής, Παροχή Υγρών, Χειρισμός Οπτικών και Ακουστικών Βοηθημάτων, Βούρτσισμα Δοντιών, Φροντίδα Τεχνητής Οδοντοστοιχίας.

  Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγιεινή και την αισθητική αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του επαγγέλματος της φροντίδας ηλικιωμένων. Ο φροντιστής πρέπει να είναι ικανός να εφαρμόζει τις σχετικές δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίσει, ότι ο ηλικιωμένος απολαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα που σκοπό έχει τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου διαβίωσης. Οι ενότητες που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι: Καθαρισμός των χεριών του ηλικιωμένου, Καθαρισμός προσώπου, Χτένισμα και φτιάξιμο μαλλιών, Καθαρισμός αυτιών, Καθαρισμός μύτης, Ξύρισμα, Αποτρίχωση, Κοπή νυχιών, Φροντίδα ανάμεσα στα δάχτυλα, Πλύσιμο με σφουγγάρι στο κρεβάτι, Ντους στο μπάνιο


  Ο φροντιστής μπορεί να παρέχει νoσηλευτική στον ηλικιωμένο μόνο σε περιπτώσεις ρουτίνας. Εδώ παρουσιάζονται μόνο εκείνες οι περιπτώσεις νοσηλευτικής φροντίδας που μπορούν να παρασχεθούν με ασφάλεια στον ηλικιωμένο από μη ιατρικά πιστοποιημένο προσωπικό. Ο φροντιστής πρέπει να κατέχει γνώσεις σε ένα επίπεδο το οποίο να εξασφαλίζει ότι ο ηλικιωμένος απολαμβάνει ασφαλείς και επαγγελματικές νοσηλευτικές υπηρεσίες. Οι νοσηλευτικές διεργασίες που καλύπτονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι: Μέτρηση της Θερμοκρασίας, Μέτρηση της Συχνότητας Παλμών (σφυγμών), Μέτρηση της Πίεσης του Αίματος, Μέτρηση της Συχνότητας των Αναπνοών, Χορήγηση Φαρμάκων από το Στόμα, Υποδόρια χορήγηση Ινσουλίνης, Χορήγηση Φαρμάκων από το Ορθό, Προφύλαξη από Θρομβοεμβολισμό, Νοσηλευτική τραύματος σε Ηλικιωμένους.

  Η ακράτεια αποτελεί μια δυσάρεστη κατάσταση τόσο για τον ηλικιωμένο όσο και για τον φροντιστή. Παρατεταμένη έκθεση στις επιδράσεις της ακράτειας μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την υγεία του ηλικιωμένου. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ζωτικής και επείγουσας φροντίδας. Ο φροντιστής οφείλει να είναι προετοιμασμένος από όλες τις πλευρές για να αντιμετωπίσει όλες τις περιπτώσεις με κουράγιο και επαγγελματισμό και να παρέχει τις υπηρεσίες του με σεβασμό στην προσωπικότητα, την υγεία και την αξιοπρέπεια του ηλικιωμένου. Τα στοιχεία χειρισμού της ακράτειας που περιγράφονται εδώ είναι: Παρακίνηση και Συνοδεία στην τουαλέτα, Χειρισμός Πάπιας (σκοραμίδας) , Χειρισμός Ουροδοχείου, Χειρισμός Πάνας ακράτειας, Χειρισμός Κυστοστομίας, Χειρισμός Εντεροκολοστομίας, Χειρισμός Γαστροστομίας, Συλλογή Ούρων για ανάλυση, Συλλογή δείγματος Κοπράνων.

  Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για την υγεία τους. Ο φροντιστής πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες. Δίδεται έμφαση στο ό,τι ο φροντιστής σε καμία περίπτωση δεν δρα ως ο τελικός λήπτης αποφάσεων, αλλά μόνο ως ένας προσωρινός μεσολαβητής μέχρι να αναλάβει την κάθε περίπτωση ο κατάλληλος ειδικός. Οι συνήθεις παθολογικές καταστάσεις και οι σχετικές ενέργειες πρώτων βοηθειών που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι: Κάταγμα ισχίου, Κάταγμα καρπού, Εγκεφαλικό, Λιποθυμία, Πόνος στο στήθος, Πνιγμός, Επιληπτική κρίση

  Η Φυσιοθεραπεία ασκείται ως ένα μη επεμβατικό, καταπραϋντικό μέσο ανακούφισης και αποκατάστασης. Μερικές από τις δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο μοιάζουν σαν "Το φάρμακο της γιαγιάς για όλα" , παρόλα αυτά είναι αποτελεσματικές και σε κάποιες περιπτώσεις αναντικατάστατες. Η εφαρμογή πρακτικών φυσιοθεραπείας απαιτεί υψηλό βαθμό ικανοτήτων και πρέπει να θεωρείται ισότιμης γνωστικής σημασίας με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επαγγελματικής φροντίδας. Τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι: Θεραπευτικά λουτρά, Θερμά επιθέματα, Τρίψιμο του σώματος, Τρίψιμο της κεφαλής, Βεντούζες, Τοποθέτηση έμπλαστρου, Χαλαρωτικό μασάζ σώματος, Μασάζ προσώπου, Ανακουφιστικό μασάζ για κεφαλαλγία.

  Η Φυσιοθεραπεία ασκείται ως ένα μη επεμβατικό, καταπραϋντικό μέσο ανακούφισης και αποκατάστασης. Μερικές από τις δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο μοιάζουν σαν "Το φάρμακο της γιαγιάς για όλα" , παρόλα αυτά είναι αποτελεσματικές και σε κάποιες περιπτώσεις αναντικατάστατες. Η εφαρμογή πρακτικών φυσιοθεραπείας απαιτεί υψηλό βαθμό ικανοτήτων και πρέπει να θεωρείται ισότιμης γνωστικής σημασίας με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επαγγελματικής φροντίδας. Τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι: Θεραπευτικά λουτρά, Θερμά επιθέματα, Τρίψιμο του σώματος, Τρίψιμο της κεφαλής, Βεντούζες, Τοποθέτηση έμπλαστρου, Χαλαρωτικό μασάζ σώματος, Μασάζ προσώπου, Ανακουφιστικό μασάζ για κεφαλαλγία

  10. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
  Η σωματική και πνευματική κινητοποίηση είναι το κλειδί στη διατήρηση της φυσικής λειτουργικότητας και ζωτικότητας του σώματος και του πνεύματος του ηλικιωμένου. Ενεργητική και παθητική κίνηση πρέπει να επιζητούνται σε κάθε σημείο της φροντίδας του ηλικιωμένου. Ο ηλικιωμένος πρέπει να ενθαρρύνεται επίμονα να κάνει όλες τις δυνατές κινήσεις και, εξίσου σημαντικό, να μετέρχεται πνευματικών και σωματικών δραστηριοτήτων. Ο φροντιστής πρέπει να μάθει πώς να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα και να εξασφαλίζει ότι ο ηλικιωμένος εκτελεί κινητικές δραστηριότητες στο μέγιστο. Η διασκέδαση συνδέεται με τις καλές πρακτικές για την έναρξη κινητικότητας του ηλικιωμένου. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι: Παρακίνηση για δραστηριοποίηση, Παρακίνηση για ασκήσεις αναπνοών, Εφαρμογή σωματικής άσκησης, Εφαρμογή παθητικής άσκησης, Διοργάνωση κοινωνικών συναθροίσεων, Μαγείρεμα και σερβίρισμα, Συντήρηση μικρών κατοικίδιων και φυτών εσωτερικού χώρου, Κηπουρική εξωτερικού χώρου, Διάβασμα - Ακρόαση - Παρακολούθηση

  Κάποια ιατρικά ή ειδικά εργαλεία, εργονομικός εξοπλισμός και υλικά χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση συγκεκριμένης εργονομίας στην επαγγελματική φροντίδα των ηλικιωμένων. Υπάρχει απευθείας πρόσβαση στην περιγραφή των πιο ειδικών αντικειμένων μέσα σε κάθε κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει περιγραφές σε σχέση με τη χρησιμότητα, το χειρισμό και τη διατήρηση των εργαλείων και των υλικών που είναι εξειδικευμένα και που ο φροντιστής οφείλει να γνωρίζει τη σπουδαιότητα και το χειρισμό τους όσον αφορά τη φροντίδα του ηλικιωμένου.

  Εγχειρίδιο ECV
  Σύστημα Κατάρτισης Φροντίδας Ηλικιωμένων

  Δοκιμασία Πιστοποίησης ECVC