Η Επαγγελματική Φροντίδα Ηλικιωμένων συνδυάζει ανθρωπιστικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αξίες που είναι απαραίτητες για την παροχή φροντίδας στους ηλικιωμένους.  Η ζήτηση καταρτισμένων φροντιστών για παροχή φροντίδας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και σε σπίτια ιδιωτών αυξάνεται εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού αλλά και της αυξανόμενης τάσης για υποκατάσταση της παραδοσιακής φροντίδας που παρεχόταν στο σπίτι από επαγγελματίες υγείας.

Το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοκατάρτισης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ παρέχει τη δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας μέσα από ανάγνωση κειμένων στην οθόνη, παρακολούθηση βίντεο με εργονομικές διεργασίες, ακρόαση της φωνή του αφηγητή/εκπαιδευτή και ανάληψη ασκήσεων αυτό - αξιολόγησης.  Έτσι λαμβάνει νέες γνώσεις και εξοικειώνεται με τις σωστές πρακτικές που παρακολουθεί.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1. Επαγγελματική Συνείδηση, 2. Βασική Παθολογία της Γήρανσης, 3. Φροντίδα του Περιβάλλοντος Χώρου, 4. Βασική Φροντίδα Σώματος,5. Υγιεινή και Αισθητική, 6. Νοσηλευτική στη Φροντίδα Ηλικιωμένων,7. Χειρισμός Ακράτειας, 8. Πρώτες Βοήθειες,9. Φυσικοθεραπεία, 10. Δραστηριότητα και Ψυχαγωγία, 11. Ορθοπεδικά είδη, βοηθήματα και υλικά.

Το σύστημα κατάρτισης περιλαμβάνει και τα βοηθήματα πιστοποίησης: Α. Εγχειρίδιο Επαγγελματικής Φροντίδας Ηλικιωμένων, Β. Βιβλιάριο Μαθητευομένου, Γ. Δοκιμασία Πιστοποίησης